In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Deze methoden zijn ontwikkeld en vastgesteld door een brede groep stakeholders. Rondom asbestonderzoek is de afgelopen jaren veel veranderd, daarom zijn enkele normen onlangs herzien. Dat geldt o.a. voor de norm NEN 2991 waarmee blootstellingsrisico’s aan asbest kunnen worden beoordeeld. Het gaat hierbij om gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Ook de normen NEN 5707 en NEN 5897 voor asbestonderzoek zijn onlangs aangepast aan de huidige praktijk en beleid. Bron: sloopgids.nl, 30 augustus 2015, nen.nl, 7 september 2015.