Het aantal IJslanders dat jaarlijks mesothelioom krijgt, neemt nog steeds toe, ondanks een asbestverbod dat al in 1983 werd ingevoerd, 10 jaar eerder dan in Nederland. In 2014 ging het om 21,4 mannen en 5,6 vrouwen per miljoen inwoners (Nederland 2014: 38 mannen, 6 vrouwen per miljoen inwoners). De lange latentietijd is een verklaring voor deze bevinding. De latentietijd is volgens onderzoeker Tomasson relatief langer bij groepen die aan relatief lagere hoeveelheden asbest zijn blootgesteld. Bron: Tomasson, K. e.a. (2016), surviving mesothelioma, 28 juli 2016