Het ministerie van Veiligheid en Justitie is in Zoetermeer begonnen met het testen van NL-Alert, een nieuw alarmeringssysteem bij rampen of noodsituaties. NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssyteem van de overheid voor de mobiele telefoon. Bij een ramp of noodsituatie worden mensen in de directe omgeving via hun mobieltje geinformeerd over de situatie. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat de ontvangers het beste kunnen doen. Als voorbeeld voor het gebruik van dit nieuwe systeem noemt het ministerie een brand in een grote fabriek waarbij asbest vrijkomt. Door een stevige wind waait een wolk met asbest vanuit het westen in oostelijke richting. Met NL-Alert kan iedereen die zich in de tussengelegen gebieden bevindt en een mobiele telefoon heeft, gewaarschuwd worden. Het bericht zou dan kunnen luiden Asbestdeeltjes in de lucht. Ga naar binnen. Sluit deuren en ramen. Zet radio en tv aan en ga naar www.crisis.nl. Bron: AD, 4 augustus 2011.