Bent u aan asbest blootgesteld, leg de gegevens vast op asbestregister.nl. Naast deze oproep bevat de augustus-nieuwsbrief van de Asbestslachtoffer Vereniging Nederland (AVN) de resultaten van een enquete onder haar leden een interview met Lies Cijsouw Sommeijer (81). Lies is al meer dan 30 jaar bestuurslid van de vereniging en sinds begin dit jaar erevoorzitter. Zij verloor in 1989 haar man aan mesothelioom. Bron: avn.nl, augustus 2020