Nieuw subtype mesothelioom genaamd mesothelioom in situ

09-06-2022

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een nieuw, vierde subtype mesothelioom opgenomen in de classificatie, genaamd mesothelioom in situ.  Het is een zeer vroege vorm van mesothelioom. Patiënten met mesothelioom in situ hebben geen pleurale tumoren. Het kan jaren duren voordat tumoren zich bij hen ontwikkelen. Bij sommige patiënten ontwikkelen ze zich nooit. Survivingmesothelioma.com, 1 juni 22

Waarschuwing voor asbestmaskers

02-06-2022

Asbestmaskers van het type ‘Proflow’ die vóór september 2020 zijn gemaakt, worden voorlopig niet meer gebruikt door de Franse Arbeidsinspectie. De reden is dat in een onderzoek wordt gewaarschuwd voor mogelijke storingen van het masker. Ook in het Europees Parlement zijn inmiddels vragen gesteld over de (on)veiligheid van dit type masker. Fnv, 17 mei 2022

Mesothelioomsterfte bij vrouwen in de VS van 1999-2020

02-06-2022

Het jaarlijkse aantal sterfgevallen door mesothelioom onder vrouwen nam tussen 1999 en 2020 in de Verenigde Staten significant toe, namelijk van 489 in 1999 tot 614 in 2020. Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer per 1 miljoen vrouwen daalde echter van 4,83 in 1999 tot 4,15 in 2020. Bij naar schatting 23% van de vrouwen is een beroep aanwijsbaar als oorzaak (voor mannen is dat 85%). Mazurek, J.M. (2022) ; asbestos.com