Een betere uitvoering en handhaving van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de asbestbepalingen uit de gemeentelijke bouwverordening. Om dat doel te bereiken is de ‘Landelijke uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005 opgesteld die onlangs is verschenen. De Uitvoeringsmethodiek Asbestverwijderingsbesluit 2005 is te downloaden op www.infomil.nl. Meer www.lim-info.nl