Aedes, de koepel van woningcorporaties, heeft een geactualiseerde versie van het Handboek Asbest uitgegeven. Dit handboek ondersteunt corporaties bij het maken van asbestbeleid en het geven van opdrachten voor het inventariseren en verwijderen van asbest uit woningen. In deze nieuwe editie is extra aandacht voor nieuwe wetgeving en vernieuwende werkmethoden. Bron: aedes.nl, 23 februari 2016