Wat zijn de beste kansen om asbest af te breken of veilig te hergebruiken en welke bezwaren kleven daaraan? Tijdens een door de provincie Limburg georganiseerde bijeenkomst gingen allerlei suggesties over tafel, variërend van wilde tot praktische en energieverslindende. Bepaalde schimmelculturen zouden asbest kunnen ‘opeten’, maar het spul zou ook chemisch verwerkt kunnen worden in een ander materiaal. Ook asbest koken in een enorme, magnetron-achtige installatie zou een alternatief kunnen zijn. Als je asbest tot 1100 graden Celsius verhit, veranderen de eigenschappen zodanig dat de vezels geen gevaar meer opleveren. Daarna is de grondstof weer opnieuw te gebruiken, zonder de kankerverwekkende eigenschappen van het asbest, en kan het dienen als vulsel in de cement- of asfaltindustrie. In Overijssel staat al zo’n verwerkingsfabriek. Probleem is dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn over de kosten, de milieuaspecten en de techniek. Wellicht is een combinatie van diverse verwerkingstechnieken het beste. Dat vraagt verder onderzoek. Conclusie van de bijeenkomst is dat er aanleiding is om te concluderen dat eerst maar eens de kaders van het asbestprobleem vastgesteld moeten worden. Bron: De Limburger, 2 juni 2016.