In de Arboregeling zijn nieuwe certificatieschema’s opgenomen met regels voor personen die werkzaam zijn in de asbestsector. De certificatieschema’s voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar en Deskundig Toezichthouder Asbest zijn opgeschoond en de regels zijn helderder opgeschreven. De twee schema’s zijn nu nog opgenomen als afzonderlijke bijlagen in de Arbeidsomstandighedenregeling. De nieuwe regelgeving is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt op 1 maart 2016 in werking. Bron: arboportaal.nl, 12 februari 2016