Amerikaanse onderzoekers constateerden bij mesothelioompatiënten een bepaald patroon van mutatie in 10 verschillende genen. Bepaalde mutaties zijn ook bij andere vormen van kanker gevonden, waarvoor inmiddels medicijnen zijn ontwikkeld. Mogelijk kunnen deze middelen nu ook bij bepaalde mesothelioompatiënten werken. Onderzoek in Zweden wijst op een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom als ouders of kinderen ook de ziekte hadden. Dit heeft waarschijnlijk zowel te maken met genetische factoren als factoren in de omgeving. Bron: Bueno, R. e.a. (2016); survival mesothelioma, 2 maart 2016; Ji, J. e.a. (2016)