Farmaceut Verastem Inc. heeft voor het middel VS-6063 de status weesgeneesmiddel voor o.a. mesothelioom in de EU gekregen. Dit middel is nog in een vroeg-experimentele fase en wordt momenteel bij algemene mesothelioompatienten getest en bij een specifieke groep patienten die een laag niveau van een bepaalde marker hebben. De farmaceut schat dat 40 tot 50% van de mesothelioompatienten lage niveaus van deze marker hebben en daardoor mogelijk meer gevoelig zijn voor het medicijn. Bron: AP, 13 juni 2013