Het onderzoek naar de manier waarop iemand aan asbest is blootgesteld heeft een centrale en beslissende rol in de diagnostiek van asbestgerelateerde beroepsziekten. Op basis van medische diagnostiek alleen is de causale relatie met asbestblootstelling niet vast te stellen. Dit staat in een onlangs gepubliceerde nieuwe Duitse richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van deze ziekten. Een van de andere conclusies is dat asbestblootstelling ook COPD, bijvoorbeeld in de vorm van longemfyseem kan veroorzaken. Baur, X. e.a. (2011).