De Duitse koepel van bedrijfsverenigingen (DGUV) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd op grond waarvan beter en meer uniform beoordeeld kan worden of een ziekte door beroepsgerelateerd asbestcontact is ontstaan. Een belangrijke verbetering zit in de nu meer uniforme omschrijving van de verschillende categorieen van de ziekte Asbestose. Bron: DGUV, 3 mei 2011.