De concentratie asbest waaraan een werknemer mag worden blootgesteld, wordt verlaagd. Directe aanleiding voor aanpassing van de wet- en regelgeving rondom de blootstellingsnormen waren de aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Dat betekent dat de grenswaarden voor asbest strenger worden. Tot nu toe geldt er 1 grenswaarde voor alle soorten asbest. Ook dat zal veranderen. Op basis van de nieuwste inzichten is besloten om 2 waarden te laten gelden voor verschillende soorten asbest. Naar verwachting zullen de nieuwe regels ingaan op 1 januari 2014. Bron: Inspectie SZW, Nieuwsbrief Asbest 30 mei 2013.