Het eiwit Fibulin-3 kan mogelijk als marker in het bloed mesothelioompatienten onderscheiden van anderen. Fibulin-3 is een nieuwe marker. Meer onderzoek is nodig. Andere, al vaker onderzochte markers als mesotheline of osteopontine zijn nog niet voldoende betrouwbaar om de diagnose mesothelioom te kunnen stellen. Bron: National Cancer Institute VS, 16 oktober 2012.