Het bedrag voor de tegemoetkoming inzake de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) en Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) is per 1 januari 2014 vastgesteld op 19.201 euro. Het normbedrag voor schadevergoeding wordt per 1 januari 2014 62.124 euro. Bron: Staatscourant en IAS, december 2013.