Minister Asscher wil strenger optreden tegen opdrachtgevers die onveilige en ongezonde bouwplaatsen in de hand werken, aldus een interview in het vakblad Cobouw. Onder andere in de asbestsector ontbreekt het volgens de minister aan wetten die kunnen afrekenen met gemakzuchtige broodheren: zo moet een opdrachtgever beschikken over een inventarisatierapport, maar mag de Inspectie SZW daar tegelijkertijd niet op handhaven. Het Asbestverwijderingsbesluit kent bovendien geen bestuurlijke boetes. Daarom wil de bewindsman in de regelgeving specifieke verplichtingen opnemen voor opdrachtgevers van asbestverwijdering. Op grond van die verplichtingen kunnen opdrachtgevers worden gesanctioneerd voor de volgende overtredingen: het laten saneren zonder (volledig) inventarisatierapport, het laten saneren zonder rapportage-overdracht aan saneerder, het laten saneren door een niet-gecertificeerd bedrijf, het laten uitvoeren van werk door personeel dat niet-gecertificeerd is, en het niet melden van de werkzaamheden aan de Inspectie SZW. Bron: Cobouw, 11 juli 2015.