De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) stelt vraagtekens bij de haalbaarheid van de nieuwe regels ten aanzien van asbest. Deze regels verplichten reders binnen drie jaar asbest van hun schepen te verwijderen. Niet alle asbest kan eenvoudigweg binnen drie jaar worden verwijderd . Het is effectiever en realistischer om binnen ruimere termijnen risicogebaseerd te saneren (zonder de veiligheid van de bemanning) in gevaar te brengen dan om binnen 3 jaar alle asbest te saneren. Daarnaast acht de KVNR handhaving door alleen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onwenselijk. Alleen een gezamenlijke handhaving door alle IMO-lidstaten kan zorgen voor een maximale druk op scheepswerven, hun toeleveranciers en de klassenbureaus. Verder wordt het mondiale gelijke speelveld voor Nederlandse reders verstoord. De Nederlandse vlag wordt hiermee minder aantrekkelijk. Bron: KVNR, 15 oktober 2012.