Het analyseren van de adem op concentraties van bepaalde stoffen kan in de toekomst een nuttig instrument zijn voor de diagnose van asbestgerelateerde ziekten. Bron: Chapman, E.A. e.a. (2011).