Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken heeft het bedrag voor de tegemoetkoming inzake de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers per 1 januari 2012 vastgesteld op 18.626 euro. Bron: Staatscourant, 12 december 2011.