Volgens deskundigen van het Ministerie van SZW en VROM is het op 1 maart j.l. ingevoerde nieuwe Asbestverwijderingsbesluit beter handhaafbaar dan het vorige. Het nieuwe besluit brengt een aantal belangrijke veranderingen. Alle regels die betrekking hebben op opdrachtnemers zijn ondergebracht bij de arbo-regelgeving, de certificatiestructuur werd veranderd, de asbestinventarisatieplicht verscherpt en het aantal uitzonderingen sterk beperkt. De nieuwe elementen maken het besluit helderder en beter handhaafbaar. zo kunnen misstanden in de asbestverwijderingsketen beter worden aangepakt. Bron: Infomil Nieuwsbrief 43, september 2006, pag. 12. Meer www.infomil.nl