De gemeente Groningen heeft een nieuw asbestprotocol opgesteld. Hiermee moet het voor alle instanties duidelijk zijn, wat te doen als er asbest in gebouwen wordt aangetroffen of als panden met asbest worden gesloopt. Het protocol moet ook helpen zorgen bij burgers weg te nemen. Bron: rtvnoord.nl, 1 augustus 2013.