Mesothelioompatienten bij wie geen blootstelling in het beroep aanwijsbaar hebben vaker buikvliesmesothelioom, zijn vaker vrouw en op een gemiddeld jongere leeftijd aan asbest blootgesteld dan beroepsgerelateerde slachtoffers. Ze zijn ook gemiddeld jonger op het moment dat de diagnose wordt gesteld en het duurt korter voordat ze ziek worden (een kortere latentietijd). Dit concludeert Faig e.a. na analyse van gegevens van 380 mesothelioompatienten. Een deel van deze kenmerken is ook te zien in paragraaf 6.4 van de IAS Monitor, waar verschillen tussen TAS- en TNS-rechthebbenden zichtbaar worden gemaakt. Ook daar is te zien dat mensen die een TNS (niet loondienstgerelateerde) tegemoetkoming hebben ontvangen vaker vrouw zijn en zich vaker op jongere leeftijd aanmelden bij het IAS dan loondienstgerelateerde slachtoffers. Volgens Marinaccio is bij 10% van de Italiaanse mesothelioomslachtoffers de oorzaak niet beroepsgerelateerd. De belangrijkste bronnen bij deze groep zijn een huisgenoot die met asbest werkte of de woning vlakbij een asbestcementfabriek. Bron: Faig, J. e.a. (2015); Marinaccio, A. e.a. (2015);  IAS Monitor, paragraaf 6.4.