In 8,3% van de gevallen van mesothelioom die tussen 1993 en 2001 in het Italiaanse Nationale Mesothelioomregister zijn geregistreerd gaat het om mensen die in de omgeving van een asbestbron woonden of samen met iemand die met asbest werkte. Deze groep was gemiddeld jonger dan andere mesothelioompatienten en niet bewust van de risico s waaraan ze blootgesteld waren. Tot op heden heeft deze groep geen recht op schadevergoeding in Italie. Bron: Mirabelli, D. e.a. (2010).