Van alle intensief aan asbest blootgestelde mensen krijgt 10-20% de ziekte mesothelioom. Bij ca. 20% van de mesothelioompatienten is asbestblootstelling niet als oorzaak aanwijsbaar. Een belangrijke andere bron is erioniet, een vezelachtig mineraal dat in de natuur in Turkije voorkomt. Verder zijn er studies die aanwijzingen geven dat koolstofnanobuisjes, een bepaalde soort bestraling en het poliovirus SV-40 oorzaken kunnen zijn. In hoeverre laatstgenoemde bronnen alleen mesotheliooom kunnen veroorzaken, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is het SV40 virus een factor die het risico op mesothelioom verhoogt. Bron: Jasani, B & Gibbs, A. (2012).