De rechtbank Almelo wijst een vordering tot schadevergoeding af wegens verjaring. Het beroep van de aangesproken partij, rechtsopvolger van de Koninklijke Twentse Stoomblekerij (KTS) op die verjaring is niet onaanvaardbaar.
Met het faillissement van KTS is op 16 januari 1980 een eind gekomen aan de mogelijkheid voor eiser en of de erven van eiser om een rechtsopvolgster van KTS aan te spreken voor schade als gevolg van blootstelling aan asbest tussen 1962 en 1969. De eiser had in die periode als monteur meet- en regeltechniek bij dit bedrijf gewerkt. In januari 2005 is bij hem de diagnose mesothelioom gesteld, waaraan hij op 2 maart 2006 overleed. Bron: Rechtspraak.nl, Rechtbank Almelo, LJN: BJ9333, 286535, 25 augustus 2009.