Een monteur luchtkanalen heeft begin jaren 70 asbestblootstelling gehad doordat hij spuitasbest van stalen balken verwijderde. In het najaar van 2014 kreeg hij de ziekte mesothelioom. De Utrechtse kantonrechter oordeelt de rechtsopvolger van de werkgever niet aansprakelijk voor de schade bij het slachtoffer. De zaak is verjaard. De kantonrechter oordeelt verder dat de werkgever destijds nog niet hoefde te weten dat ook bij beperkte asbestblootstelling het risico van mesothelioom bestond. Bron: rechtspraak.nl 11 oktober 2017