Een eind 2012 aan mesothelioom overleden man heeft eind jaren 60 ruim een jaar als timmerman onbeschermd aan de bouw van een flat meegewerkt en is daarbij op een aantal momenten aan asbest blootgesteld. De kantonrechter concludeert dat de asbestblootstelling heeft plaatsgevonden in de periode dat weliswaar bekend werd dat ook een incidentele, kortdurende asbestblootstelling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, maar nog niet van een werkgever gevergd kon worden dat zij ter bescherming van de werknemer al veiligheidsmaatregelen nam. Ook indien de aansprakelijkheidsvraag anders had moeten worden beantwoord had de vordering niet kunnen slagen omdat deze is verjaard. Het beroep op verjaring door de werkgever is  na weging van de gezichtspunten (Van Hese/De Schelde, 2000) volgens de rechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Bron: rechtspraak.nl, Rechtbank Midden Nederland, 23 juli 2014, nr. 2721524.