De NEN 2990 beschrijft een methode om de eindcontrole na asbestverwijdering zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen. Sinds 1 november is deze norm geactualiseerd en daarmee de Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd. Vooral de normen die betrekking hebben op zogenoemde hoog risico saneringen en daarbijbehorende onderzoeken middels Elektronenmicroscopie (SEM) van kleefmonsters en luchtmonsters zijn gewijzigd. Deze normelementen treden pas in werking zodra de nieuwe strengere asbestgrenswaarden van kracht zijn, naar verwachting in de loop van 2014. Bron: rijksoverheid.nl, 16 oktober 2013.