Uit onderzoek van RIR, een organisatie voor betrouwbare onafhankelijke beoordelingen is gebleken dat 34 van 54 (63%) door RIR beoordeelde NEN 2991-onderzoeken zonder juiste aanleiding zijn uitgevoerd. Duidelijk is geworden dat het advies voor zo n onderzoek zeker niet altijd op objectieve gronden plaatsvindt. De onjuiste adviezen waren mogelijk gebaseerd op de emotionele lading rond het onderwerp asbest en financiele belangen of onkunde van de inventariseerder. Het niet verplichte NEN 2991-onderzoek is een aanvullend onderzoek, voorafgaand aan een asbestsanering. Dit ter beoordeling van blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Bron: asbestenbouw.com, 6 mei 2013.