Volgens juriste Yvonne Waterman is de Nederlandse wetgeving op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid bij ongevallen en beroepsziekten verouderd.
Internationaal vergeleken is de rechtspraktijk in civiele claims in Nederland te traag. Dat geldt ook voor de behandelingsduur bij civiele claims voor beroepsziekten. Verder zijn de verjaringstermijnen in Nederland voor asbestslachtoffers volstrekt ontoereikend. Iedereen moet nog steeds binnen zes maanden na diagnose de zaak aankaarten. Dat is voor dodelijk zieke mensen erg kort. Bron: Safety, nr. 1, 2010.