Nederlandse banken zijn betrokken bij de financiering van sloop van zeeschepen in ontwikkelingslanden, waar op grote schaal de hand wordt gelicht met arbeidsvoorwaarden en milieurichtlijnen. Bij financiering van scheepsbedrijven controleren banken onvoldoende of bij de sloop aan het einde van de levenscyclus van schepen, voldoende waarborgen zijn ingebouwd om dat ecologisch en arbeidsvoorwaardelijk fatsoenlijk te laten verlopen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Nederlandse bankgroepen en scheepsslopen’ dat is uitgevoerd door de FNV, Oxfam Novib, Amnesty International en IKV Pax Christi. In Bangladesh, India en Pakistan wordt vaak de beaching-methode toegepast, waarbij schepen het strand worden opgevaren en vervolgens worden gesloopt. Volgens de onderzoekers komen daarbij veelal giftige stoffen vrij die zowel zee als strand vervuilen. Werknemers lopen gezondheidsrisico’s, onder meer omdat asbest in stukken moet worden gezaagd. Afspraken over salaris of werktijden zijn er nauwelijks. Bron: NRC, 16 november 2012.