Nederland maakt zich in Europa sterk voor een strenger asbestbeleid. Dat staat in een brief aan eurocommissaris Andor (Werkgelegenheid) die ondertekend is door minister Asscher (Sociale Zaken) en sociale partners. Voor asbest geldt in Europa nu een grenswaarde van 0,1 vezel per milliliter ingeademde lucht. Dat wordt gemeten over een periode van acht uur. Nederland zit nu al op een maximum van 0,01 vezel per milliliter. En het voornemen is om die norm verder aan te scherpen tot 0,001 vezel, zo staat in de brief. De werkgevers, vakbeweging en de Nederlandse overheid vinden de europese norm onverantwoord en adviseren de Europese Commissie om een scherpere norm voor de blootstelling aan asbest op te stellen. Bron: Telegraaf, 13 september 2013.