Het openbaar maken van inspectiegegevens over asbestovertredingen door de Inspectie SZW gaat voorbij aan het doel van de Wet openbaarheid van bestuur. Aldus een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.In een door Legal Experience Advocaten aangespannen rechtszaak oordeelde de rechter dat de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ een deugdelijke wettelijke grondslag ontbeert. Daarmee gaat een van de belangrijkste stokpaardjes van het verscherpte sanctiebeleid mank. Namens een saneerder die vond dat hij ten onrechte aan de schandpaal werd genageld, probeerde Legal Experience de openbaarmaking te voorkomen in een spoedprocedure bij de Rechtbank Rotterdam. Dat lukte. Volgens de rechter was overtreding van het Arbobesluit door de saneerder vooralsnog niet gebleken. Dat maakt openbaarmaking van de overtreding in dit stadium onrechtmatig. Bron: arbo-online/cobouw, 26 augustus 2015.