De databank van het Franse nationale beroepsziekte surveillance- en preventienetwerk Reseau National de Vigilance et Prevention des Pathologies Professionelles (RNV3P) signaleert in de periode 2001-2007 een toename van het aantal asbestgerelateerde ziektes.
Het RNV3P is een netwerk van 30 klinieken van beroepsziekten die zijn gevestigd in universitaire medische centra. Patienten kunnen naar deze klinieken verwezen worden door bedrijfsartsen, huisartsen of medisch specialisten. Bron: NCvB, april 2010.