Betty is een speciaal gebouwde, mobiele modelwoning ontworpen om aan te tonen waar asbest kan worden gevonden in en om een voor 1987 gebouwd of gerenoveerd huis. De missie van Betty is zoveel mogelijk Australiers te informeren over de gevaren van asbest, zodat ze begrijpen waarom ze veilig moeten omgaan met asbest. Betty is onderdeel van de Asbestos Awareness Campaign 2013. In Australie is momenteel aandacht voor de zgn. derde golf asbestslachtoffers die bestaat uit mensen die niet zelf met asbest hebben gewerkt, maar daarmee in aanraking zijn gekomen bijvoorbeeld bij het renoveren van huizen van voor 1987. Bron: nieuwsbrief asbestenbouw, 5 september 2013.