Het ontbreken van een redelijk en efficiënt compensatiesysteem voor asbestslachtoffers heeft in de Verenigde Staten geleid tot misstanden in het recht in de vorm van overcompensatie van sommige slachtoffers, onderbetaling van anderen, enorme vergoedingen voor de advocatuur en eindeloze vertraging van zaken. Tientallen bedrijven kregen daardoor via een beschermingsconstructie uitstel van betaling. Veel documenten in rechtzaken bleven geheim. De mogelijkheid tot geheimhouding is inmiddels gecorrigeerd door een recente uitspraak van een districtsrechter in de zaak tegen maskerproducent Garlock. Volgens rechter Max Cogburn mag het verzegelen van documenten in een rechtzaak alleen als uitzondering gebeuren, niet als regel. Publiek en pers hebben recht op inzage als een zaak een publiek forum als de rechtzaal haalt, aldus de rechter. Bron: businessweek.com, 24 juli 2014.