Het aantal beroepsziektenclaims is vorig jaar met elf procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). De daling kan worden toegeschreven aan de afname van asbestgerelateerde claims. Hoewel claims voor asbestziekten nog altijd 69 procent van het totaal aantal beroepsziektenclaims bij aansprakelijkheidsverzekeraars voor hun rekening nemen, blijkt dat het aantal asbestclaims vorig jaar met ruim een kwart is afgenomen. Bron: Verbond van Verzekeraars, 14 juli 2011.