De milieucommissie van het Europees Parlement heeft gisteren met grote meerderheid een voorstel aangenomen voor een fonds voor het verantwoord slopen van afgedankte zeeschepen. Momenteel is het verboden Europese schepen te laten slopen in landen die niet bij de internationale organisatie voor economische samenwerking OESO zijn aangesloten. Dat was nodig omdat oude schepen vaak gevaarlijke en giftige stoffen bevatten, zoals asbest. Het verbod wordt echter vaak omzeild door het schip door te verkopen of door het vlak voor de sloop onder een andere vlag te brengen. Zeeschepen die Europese havens aandoen gaan, als het sloopfonds er ook echt komt, een heffing betalen bovenop het havengeld. De heffing wordt gestort in het fonds. Wanneer de zeeschepen worden ontmanteld op een goedgekeurde werf, die overigens ook buiten Europa kan liggen, krijgt die werf een betaling uit het fonds. Daardoor stijgt de verkoopwaarde van deze schepen. Op die manier wordt de financiele prikkel weggenomen om schepen onverantwoord te laten slopen. Bron: Trouw, 27 maart 2013.