Lenters e.a. (2011) concluderen op basis van een meta-analyse dat een berekening op basis van uitsluitend studies met een kwalitatief betere schatting van de asbestblootstelling een gemiddeld hoger risico op longkanker aangeeft dan als studies van mindere kwaliteit in de berekening worden meegenomen. Het verschil in carcinogene potentie tussen chrysotiel en amfibool asbest is op basis van het schaarse, huidige epidemiologisch bewijs niet aan te geven. Daarvoor is meer onderzoek van voldoende kwaliteit nodig. Deze analyse onderbouwt het advies van de Gezondheidsraad uit juni 2010 dat de normen voor blootstelling aan asbest moeten worden aangescherpt. Bron: Lenters, V. e.a. (2011).