Het jaarlijkse aantal sterfgevallen door mesothelioom onder vrouwen nam tussen 1999 en 2020 in de Verenigde Staten significant toe, namelijk van 489 in 1999 tot 614 in 2020. Het voor leeftijd gecorrigeerde sterftecijfer per 1 miljoen vrouwen daalde echter van 4,83 in 1999 tot 4,15 in 2020. Bij naar schatting 23% van de vrouwen is een beroep aanwijsbaar als oorzaak (voor mannen is dat 85%). Mazurek, J.M. (2022) ; asbestos.com