Tussen 2001 en 2007 nam Azie als werelddeel 64% van de totale asbestconsumptie voor haar rekening. Dit grote aandeel is nog niet zichtbaar in de asbestziekte-cijfers van de betreffende landen. Het aandeel asbestgerelateerde sterfgevallen lag namelijk tot 2007 veel lager, op 13% van het totaal. Takahashi, directeur van de WHO verwacht dat dit aandeel de komende 20 jaar veel hoger zal worden. Bron: Asian News International, 10 juni 2011.