Het aantal aan de WHO gerapporteerde mesothelioomsterfgevallen is tussen 1994 en 2008 verdubbeld tot totaal 92.253, verdeeld over 83 landen. Dit komt neer op minder dan 1 op de 100.000 inwoners, maar onder oudere mannen is dat 10 x zo veel. De verhouding man/vrouw is 3,6:1 en de gemiddelde leeftijd bij overlijden 70 jaar. 88% komt uit de westerse landen, maar er lijkt een verschuiving gaande naar minder ontwikkelde landen waar asbest meer recent is gebruikt of nog steeds wordt gebruikt. Bron: WHO online: Delgermaa, V. e.a. (2011). Global mesothelioma deaths reported to the World Health Organization between 1994 and 2008.