Biomarkers kunnen mogelijk de ziekte mesothelioom in een vroeg stadium ontdekken en aangeven hoe een patient reageert op een behandeling.
Een relatief kleine, selecte groep patienten leeft langer dan gemiddeld door een multimodale behandeling bestaande uit operatieve verwijdering van de tumor, bestraling en chemotherapie. Chemotherapie kan de kwaliteit van leven verbeteren en de levensduur met maximaal een paar maanden verlengen. De hoop is gevestigd op therapieen gericht op moleculaire defecten van de kankercellen. Bron: Ray & Kindler, 2009.