Het aantal mannen dat in Denemarken jaarlijks de ziekte mesothelioom krijgt, neemt nog steeds toe. Inmiddels gaat het om 3394 mannen tussen 1943 en 2009. In 2008-2009 was de incidentie 1,76 mannen per 100.000 inwoners. In Nederland was dit getal veel hoger in 2009, namelijk 4,2 per 100.000 inwoners. De regio Noord Jutland heeft het hoogste aandeel mesothelioom. Gemiddeld leven patienten nog 12-13 maanden na diagnose. Bron: Skammeritz, E. e.a. (2013), www.ias.nl: IAS Monitor.