In landen met een hoog of gemiddeld inkomen per inwoner overlijden meer mensen aan mesothelioom dan in lage inkomenslanden is de conclusie van een internationaal onderzoek. De auteurs verwachten dat de aantallen mesothelioom in de nabije toekomst eerst in de  midden inkomen-landen toe zullen nemen en uiteindelijk in de armste landen. Bron: Chimed-Ochir e.a. 2020