Van 2001 t/m 2010 zijn in Zuid Korea door de algemene ziekenhuizen 399 mensen met mesothelioom geregistreerd, waarvan 66% mannen en 34% vrouwen. Dit komt neer op een incidentie van gemiddeld 40 patienten per jaar of minder dan 1 patient (0,83) per miljoen inwoners per jaar. Meer dan de helft was 60 jaar of ouder bij diagnose, bijna een kwart 70 jaar of ouder. Van 152 patienten is de blootstellingsoorzaak uitgezocht. 37% was beroepsmatig aan asbest blootgesteld, met name in de bouw. Bij 20% lag de oorzaak in asbest in het milieu bijvoorbeeld als omwonende van een asbestfabriek of mijn. Zuid Korea heeft van 1930 tot begin jaren 90 asbestmijnen gehad. Asbest werd pas in 2009 verboden, 16 jaar later dan in Nederland (1993). Tegen de voorspelling in neemt de incidentie sinds 2008 af. In Nederland ligt de incidentie momenteel veel hoger dan in Zuid Korea, namelijk op 22 mensen per miljoen inwoners per jaar. Bron: Jung, S.H. e.a. (2012).