Japan, Zuid Korea, Hong Kong en Singapore worden tot het oostelijk deel van Azie gerekend. Het zijn landen met veel scheepsbouw en havens, waar in het verleden intensieve asbestblootstelling plaatsvond. Toch is het aantal mensen dat jaarlijks de diagnose mesothelioom krijgt in deze landen relatief laag. Onderrapportage en de lange latentietijd in combinatie met het gegeven dat de industrie in deze landen later op gang is gekomen, zijn mogelijke oorzaken. Andere verklaringen liggen mogelijk in etiologische factoren (genetisch en milieugerelateerd). Bron: Bianchi, C & Bianchi, T. (2012).