De mesothelioomincidentie bij mannen heeft in Noorwegen in 2004 een piek bereikt. Sindsdien neemt deze licht af. In 1974 was Noorwegen een van de eerste landen die beperkende maatregelen tegen gebruik van asbest invoerde. In 1984 werd een verbod van kracht dat in 1991 werd aangescherpt (Nederland: 1993). De gemiddelde overlevingsduur van mesothelioompatienten is in Noorwegen tussen 1970 en 2009 gestegen van 4 tot 9,3 maanden (na diagnose). Dit komt waarschijnlijk door vroegere diagnose en verbeterde chemotherapie. Bron: Helland, A. e.a. (2012).