Van 105 Japanse mesothelioompatienten is bij bijna 85% asbestblootstelling in het beroep als oorzaak aanwijsbaar.
Klinisch onderzoek onder deze groep wijst verder uit dat de blootstellingsduur gemiddeld 29 jaar was en de tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en de diagnose van de ziekte gemiddeld 40 jaar. De groep bestond voor 88% uit mannen van gemiddeld 63 jaar. Bron: Fujimoto, N. e.a. (2010).